ĐĂNG KÍ THÔNG TIN HỌC NHÓM

 Toán  Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa Tiếng Việt Rèn chữ
Lịch học đăng kí (*):
 t2-8h30 t2-10h t2-14h t2-15h30 t2-17h t2-18h30 t2-20h t3-8h30 t3-10h t3-14h t3-15h30 t3-17h t3-18h30 t3-20h t4-8h30 t4-10h t4-14h t4-15h30 t4-17h t4-18h30 t4-20h t5-8h30 t5-10h t5-14h t5-15h30 t5-17h t5-18h30 t5-20h t6-8h30 t6-10h t6-14h t6-15h30 t6-17h t6-18h30 t6-20h t7-8h30 t7-10h t7-14h t7-15h30 t7-17h t7-18h30 t7-20h cn-8h30 cn-10h cn-14h cn-15h30 cn-17h cn-18h30 cn-20h

Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 Ca 6 Ca 7
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
CN
  • Ca 1: 8h 30 – 10h
  • Ca 2: 10h – 11h 30
  • Ca 3: 14h – 15h 30
  • Ca 4: 15h 30 – 17h
  • Ca 5: 17h – 18h 30
  • Ca 6: 18h 30 – 20h
  • Ca 7: 20h – 21h 30

Chat Zalo 0964460088