Danh Sách Gia Sư Dạy Tiếng Anh Chất Lượng Cao Tại Hà Nội

Tiếng Anh được đánh giá là quan trọng nhất trong thời kì hội nhập kinh tế nhằm phục vụ cho công việc mỗi người. Chính vì vậy, nhu cầu tìm gia sư dạy Tiếng Anh luôn nhiều nhất ở tất cả các lớp học, bậc học. Chúng tôi tập hợp những giáo viên, sinh viên chuyên về Ngoại Ngữ nên có thể khẳng định rằng: Bất cứ yêu cầu nào từ phía phụ huynh, học sinh đều được người dạy chất lượng và nhanh nhất. Quý phụ huynh vui lòng tham khảo danh sách giáo viên, sinh viên tiêu biểu của trung tâm.

danh-sach-gia-su-tieng-anh

Giáo viên: Nguyễn Giáp Liên Tâm (Mã số: 501)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1981 Đang ở: Thanh Trì

Tốt nghiệp: ĐHHN – Năm 2003 – Ngành Tiếng anh

Số năm kinh nghiệm: 14 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên gia sư dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Dương Đình Thắng (Mã số: 502)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1982 Đang ở: Long Biên

Tốt nghiệp: ĐHNN – Năm 2004 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 13 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Nguyễn Quang Hùng (Mã số: 503)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1985 Đang ở: Thanh Xuân

Tốt nghiệp: ĐHNNHN – Năm 2007 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 10 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,
Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Đoàn Hồng Giang (Mã số: 504)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1978 Đang ở: Hai Bà Trưng

Tốt nghiệp: ĐHSPNN – Năm 2007 – Ngành Tiếng anh

Số năm kinh nghiệm: 10 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên gia sư dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Trần Thị Thanh Huyền (Mã số: 505)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1981 Đang ở: Hai Bà Trưng

Tốt nghiệp: ĐHNN – Năm 2007 – Ngành SP Tiếng anh

Số năm kinh nghiệm: 10 năm (đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Nguyễn Hòa Mai (Mã số: 506)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: Học Viện Ngoại Giao – năm 2009

Số năm kinh nghiệm: 8 năm (đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Phùng Thùy Linh (Mã số: 507)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Hoàng Mai

Tốt nghiệp: ĐHSPHN – Năm 2010 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 7 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Nguyễn Thu Thảo (Mã số: 508)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1990 Đang ở: Hà Đông

Tốt nghiệp: ĐHNNHN – Năm 2012 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Nhận gia sư dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Phùng Thùy Linh (Mã số: 509)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Hoàng Mai

Tốt nghiệp: ĐHSPHN – Năm 2010 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 7 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Trịnh Thu Hằng (Mã số: 510)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Long Biên

Tốt nghiệp: ĐHNNHN – Năm 2012 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy lớp 6  -12, luyện thi cấp 3, đại học, Giao Tiếp cơ bản

Giáo viên: Lê Lệ Dung (Mã số: 511)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1990 Đang ở: Thanh Xuân

Tốt nghiệp: ĐHNNHN – Năm 2012 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Tuyền (Mã số: 512)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: ĐHSPHN – Năm 2012 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên: Nguyễn Thị Như (Mã số: 513)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1991 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: ĐHNNHN – Năm 2013 – Ngành SP Tiếng Anh

Số năm kinh nghiệm: 4 năm ( đứng giảng + gia sư)

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên giảng dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên : Nguyễn Thanh Thúy (Mã số: 514)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Tây Hồ

Tốt nghiệp ĐHNN – 2009 – Khá ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 8 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,  Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên : Đỗ Bảo Quyên (Mã số: 515)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1979 Đang ở : Thanh Xuân

Tốt nghiệp ĐHNN – 2000 – Khá + Th.S ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 15 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên : Đào Thị Hương (Mã số: 516)

Mức lương: 200-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1988 Đang ở : Thanh Xuân

Tốt nghiệp ĐHNN – 2010 – Khá + Cao Học Viên (Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 6 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, luyện thi cấp 3, đại học, TOEIC, IELTS

Sinh viên : Nguyễn Thị Hiền (Mã số: 517)

Mức lương: 120 – 150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1993 Đang ở : Cầu Giấy

Sinh viên năm 3 CĐSPHN ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 2 năm gia sư

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 5, 6,7,8.

Sinh viên : Nguyễn Hà Phương (Mã số: 518)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1993 Đang ở : Đống Đa

Sinh viên năm 3 ĐHNN ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 2 năm gia sư .

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy kèm các lớp 6,7,8,9 ,10,11 .

Sinh viên : Nguyễn Thanh Thúy (Mã số: 519)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1993 Đang ở : Ba Đình

Sinh viên năm 3 ĐHNN (Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 2 năm gia sư

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,Giao

Sinh viên : Vũ Thị Luyến (Mã số: 520)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1994 Đang ở : Từ Liêm

Sinh viên năm 2 ĐHNN (Ngành SP Tiếng Anh)

Số năm kinh nghiệm : 1 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3, Giao Tiếp

Giáo viên : Trần Thị Hường (Mã số: 521)

Mức lương: 180-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Hoàn Kiếm

Tốt nghiệp ĐHHN – 2013 – Khá (Ngành Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên gia sư dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản .

Giáo viên : Trần Phương (Mã số: 522)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Ba Đình

Cao Học ĐH dầu khí Newcastle Anh Quốc

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên gia sư môn Tiếng Anh ,các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên : Nguyễn Thị Thanh Hường (Mã số: 523)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1984 Đang ở : Tây Hồ

Tốt nghiệp ĐHNT – 2007 – Khá + Du học ĐH Anh Quốc

Số năm kinh nghiệm : 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy kèm môn Tiếng Anh ,các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản , Luyện thi TOEIC , IELTS .

Giáo viên : Ngô Thị Yến (Mã số: 524)

Mức lương: 200 – 220.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp ĐHNN – 2012 – Khá ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh ,các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản .

Giáo viên : Lê Mạnh (Mã số: 525)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Ha Bà Trưng

Tốt nghiệp ĐHNN – 2009 – Khá ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 8 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản .

Giáo viên : Hàn Thị Hải Huyền (Mã số: 526)

Mức lương: 200-220.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp ĐHNN – 2012– Khá ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh ,các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH, Giao Tiếp cơ bản

Giáo viên : Nguyễn Cẩm Nhưng (Mã số: 527)

Mức lương: 250-300.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Tây Hồ

Tốt nghiệp ĐHNN – 2009 – Khá + Th.S ĐHQGHN ( Ngành SP Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên gia sư dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,
Giao Tiếp cơ bản .

Giáo viên : Giáp Thị Mai (Mã số: 528)

Mức lương: 200-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHNT – 2013 – Khá (Ngành Tiếng Anh )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Kinh nghiệm giảng dạy: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH,
Giao Tiếp cơ bản.

Còn những gia sư chất lượng mà chúng tôi chưa thể đăng hết trong hàng nghìn dữ liệu đã được thu thập. Phụ huynh cần tìm gia sư dạy Tiếng Anh mà chưa lựa chọn được người dạy phù hợp trong danh sách kể trên có thể liên hệ với trung tâm qua số 096.446.0088 – 090.462.8800 để được tư vấn 24 / 07

Danh Sách Gia Sư Dạy Tiếng Anh Chất Lượng Cao Tại Hà Nội

5 206 votes

Bình luận (68)

 • nguyễn tài nghĩa: 

  Chào AD . hiện mình đang đi làm , và cần tìm một gia sưa về dậy cho mình để cải thiện giao tiếp .
  hiện tại thì mình đang ở mức mù tiếng anh , nên mong ad tư vấn giúp ạ .

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Chào anh ạ, với yêu cầu của anh trung tâm sẽ lựa chọn gia sư chuyên dạy giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao để giúp anh tiến bộ dần dần anh nhé.

   Trả lời
 • Nguyên xuân phái: 

  Mình cần học tiếng anh giao tiếp tại nhà.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn anh đã để lại lời nhắn cho trung tâm ạ. Bên em sẽ lựa chọn sinh viên dạy giao tiếp giỏi theo yêu cầu của anh sau 1 đến 3 ngày anh nhé

   Trả lời
 • Nguyễn Thành: 

  Mình cần gia sư tiếng anh giao tiếp tại nhà ở 296 Minh Khai – Hoàng Mai.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng, chào anh Thành ạ, bên em sắp gia sư cho anh rồi đó ạ, chiều nay bạn Hạnh sinh viên trường đại học Ngoại Thương có liên hệ với anh nhưng chưa thấy anh nghe máy, Em sẽ báo bạn liên hệ lại với anh vào buổi tối anh nhé

   Trả lời
 • Hà giang: 

  chào ad, mình đang tìm gia sư cho bé nhà mình học lớp ba môn tiếng anh nhé, nhà mình tại Khu đt việt hưng, long biên

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Chào chị Hà Giang, trung tâm đã nhận được lời nhắn của chị rồi ạ, bên em lựa chọn gia sư phù hợp với yêu cầu của chị rồi liên lạc lại sớm nhất cho chị nhé.

   Trả lời
 • Đỗ quỳnh giang: 

  TT gọi lại tư vấn cho mình nhé. Mình đang có nhu cầu học T.A

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em đã nhận được yêu cầu của chị rồi ạ, cảm ơn chị nhé

   Trả lời
 • quách trường giang: 

  Tôi và 4 người nữa muốn học tiếng Anh theo nhóm tại công ty, chủ yếu là giao tiếp và học phí như thế nào vậy.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng anh ạ, trung tâm em sẽ sắp xếp gia sư phù hợp nhất theo yêu cầu rồi báo lại cho anh nhé

   Trả lời
 • Nguyễn Văn Việt: 

  Xin chào,
  Tôi đang có nhu cầu tìm gia sư dạy cho nhóm khoảng 4-5 người lớn (tuổi tầm 37-45 tuổi) tại cơ quan, mục tiêu mong muốn là cải thiện khả năng đọc phát âm cho chuẩn và giao tiếp cơ bản.
  – Địa điểm học là: Tòa nhà Viettel Khu công nghệ cao Hòa Lạc (có xe tuyến đưa đón hàng ngày tại bãi xe tập trung ở cạnh sân vận động Mỹ Đình lên tòa nhà Viettel Hòa Lạc vào 1 số khung giờ)
  – Thời gian học: Một tuần 1-2 buổi, sắp xếp học trong giờ hành chính hoặc tầm trong khoảng 16h30 – 18h của ngày trong tuần.
  Vui lòng tư vấn tìm giúp gia sư phù hợp và báo giá lớp càng sớm càng tốt trước ngày 2/2 cho tôi, xin cảm ơn.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ, bên em đã nhận yêu cầu về gia sư của anh rồi ạ. Bộ phận văn phòng sẽ liên hệ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của anh nhé

   Trả lời
 • Trinh Thi Thuyen: 

  Tôi cần 1 gia sư tiếng anh dậy giao tiếp tại nhà khu Thăng Long Victory Nam An Khánh vào buổi tối ,
  Mỗi tuần học từ 1- 2 buổi
  Vui lòng tư vấn gia sư phù hợp và báo giá cho tôi. Cảm ơn

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn chị đã để lại lời nhắn, trung tâm em sẽ liên hệ giải đáp mọi thắc mắc của chị ạ

   Trả lời
 • Mây biển: 

  Có nhu cầu gia sư tiếng anh gấp. Liên hệ tôi ngay!
  Thanks

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng chị ạ

   Trả lời
 • Nguyen Thuy Hanh: 

  Tìm gia sư sinh viên ngoại thương dạy Tiếng Anh lớp 11

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em đã liên hệ tư vấn cho chị rồi đó ạ, cảm ơn chị nhé.

   Trả lời
 • Nguyen Xuan Tùng: 

  Gia đình cần 1 gia sư để hệ thống lại kiến thức cho bé thi vào Ams môn Tiếng Anh

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em đã nhận được yêu cầu của anh rồi ạ

   Trả lời
 • Nguyễn Hương: 

  Mình cần một bạn trợ giảng tiếng Anh cho một nhóm trẻ tại Phố Nối, Hưng Yên. Cách trung tâm Hà Nội 25km, giao thông thuận lợi, thu nhập cao. Hỗ trợ mình nhé!

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ, bên em sắp xếp gia sư rồi báo lại luôn cho anh nhé

   Trả lời
 • Chị Thương: 

  Chào ad, mình cần 1 gia sư dạy tiếng Anh cho con trai năm nay lên lớp 7, cháu học Vinschool, học lực tiếng anh TB, mình cần gia sư là sinh viên (ưu tiên sv ngoại thương, đh Hn) dạy ôn tập lại sách lớp 6, ôn tập ngữ pháp và sách lớp 7

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em sẽ lưu ý yêu cầu của chị và lựa chọn gia sư Tiếng Anh phù hợp rồi báo lại chị nhé.

   Trả lời
 • Vân anh: 

  Chị tìm gia sư tiếng anh giỏi cho con gái lớp 9. Mức giá200 ngàn/buổi, yêu cầu gia sư có kinh nghiệm 5 đến 7 năm, đặc biẹt kinh nghiẹm giảng hs lớp 9-10

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em đã nhận được yêu cầu của chị rồi ạ. Cảm ơn chị nhé

   Trả lời
 • Nguyễn Minh Huấn: 

  Mình là người mất gốc tiếng anh, giờ muốn học tiếng anh giao tiếp, và cần gia sư tại nhà, nếu có hãy liên hệ lại với mình

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng anh nhé

   Trả lời
 • Nguyễn vân: 

  Tôi muốn tìm gia sư tiếng anh cho bé lớp 8 tại nhà hiện tôi ở. Thanh trì

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em lựa chọn gia sư phù hợp nhất rồi báo lại cho chị nhé.

   Trả lời
 • Hà Minh Đức: 

  Chào AD , Mình đang muốn tìm 1 gia sư dạy tiếng anh tại nhà để cải thiện khả năng tiếng anh của mình. Mục tiêu mình hướng đến là nghe nói đọc viết thành thạo tiếng anh . Trình độ tiếng Anh của mình hiện đang chưa biết 1 chút gì .

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em sắp xếp gia sư rồi báo lại luôn cho anh ạ

   Trả lời
 • vũ ngọc thành: 

  Mình đang cần tìm gia sư tiếng Anh cho con trai mình, học lớp 9, nhà quận Hoàng Mai, mình xem thông tin của các bạn. có các mã số gia sư ( 509,507,505,504) mình thấy phù hợp với con mình . Các bạn xem bố trí một trong
  số các bạn có mã số trên cho mình gặp nhé, lớp học 3, đến 2 bạn, tại nhà mình ở đường Lĩnh Nam Hoàng Mai, Hà Nội. cám ơn trung tâm nha.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng anh nhé

   Trả lời
 • Nguyễn thị giang: 

  Mình cần gia sư dạy cho 2 bé 1 bạn lớp 6 và 1 bạn lớp 8 dạy tại nhà ở văn quán hà đông, mong add giúp

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng chị nhé

   Trả lời
 • Truong: 

  Mình đang cần gia sư tiếng anh

  Trả lời
 • Truong: 

  Chao ad mình đang cần một gia sư tuêngs anh tại nhà. Mục tiêi là thi toeic 500_600 .

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn chị nhé. Trung tâm em đã nhận được yêu cầu của chị rồi ạ

   Trả lời
 • Bùi Thị Mai: 

  Chào ad! Mình đang muốn gia sư kèm tiếng anh. Mình chưa biết gì về tiếng anh mong muốn giao tiếp nghe nói đọc viết đc. Ad giúp mình tìm gia sư cho phù hợp. Mình 22 tuổi

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn bạn nhé. Trung tâm sẽ xử lý công việc nhanh nhất để sắp xếp gia sư phù hợp với yêu cầu của bạn

   Trả lời
 • Nguyễn Nga: 

  muốn tìm gia sư tiếng anh lớp 4 cho con khu vực đông ngạc, bắc từ liêm

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Bên em sắp xếp sinh viên dạy tốt tiếng anh rồi báo lại sớm nhất cho chị nhé

   Trả lời
 • Hoàng Hiệp: 

  Chào Trung tâm
  Mình cần 1 gia sư dạy tiếng Anh cho con trai năm nay học lớp 6 hệ CAM về kỹ năng đọc viết, mình cần gia sư là sinh viên (ưu tiên sv ngoại thương, đh Hn) tại khu vực Hà nội. Ưu tiên các bạn có giải TA.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ. Bên em sẽ sớm sắp xếp gia sư dạy Tiếng Anh phù hợp theo yêu cầu của gia đình mình ạ

   Trả lời
 • Vũ Ngọc Tú: 

  Mình muốn tìm gia sư tiếng Anh cho 2 bạn lớp 5. Nhà mình ở Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, HN.
  Yêu cầu giáo viên có kinh nghiệm đứng lớp và nghiêm khắc vì 2 bạn này khá nghịch ngợm

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng chị nhé. Bên em sẽ báo lại sớm cho chị nhé

   Trả lời
 • Pham Hong Hanh: 

  Tôi cần 1 gia sư tiếng Anh ôn luyện cho con trai thi tốt nghiệp cấp 3. Nhà tôi ở Nguyễn Văn Cừ. Đề nghị liên hệ với tôi theo email hoặc điện thoại như trên.
  Cảm ơn.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn chị đã để lại lời nhắn. Bên em sắp xếp gia sư phù hợp rồi báo lại chị sớm nhé

   Trả lời
 • A.Hung: 

  Tôi cần gia sư nâng cao trình độ giao tiếp Tiếng Anh.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng anh nhé, bên em sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho anh ạ

   Trả lời
 • vũ nga: 

  Mình cần tìm một giáo viên chuyên luyện thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp hai cho bé gái nhà mình. Mình ở Lò Đúc.

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ. Ngày mai bên em sẽ lựa chọn giáo viên phù hợp rồi báo lại chị nhé

   Trả lời
 • Nguyen hoa: 

  Tôi cần tìm gia sư tiếng anh. Tôi ở quận ba đình hn

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn chị, bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn cụ thể cho chị nhé

   Trả lời
 • Nguyen hoa: 

  Tôi cần tìm gia sư tiếng anh cho con trai tôi năm nay học lớp 9. Tôi ở quận ba đình, hà nội

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Cảm ơn chị nhé, bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn cho chị ạ

   Trả lời
 • Phan Kiều Nam: 

  Anh muốn tìm một bạn dạy một kèm một, học tại văn phòng. Các buổi sáng đều có thể học được. Chân thành cảm ơn

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng anh nhé, bên em đã nhận được yêu cầu của anh rồi ạ

   Trả lời
 • Nguyễn Thanh Tâm: 

  Mình muốn tìm gia sư tại nhà, dạy cho người mới bắt đầu, học phí ở mức 150k! Tuần 2 buổi! Liên hệ với mình!

  Trả lời
 • Mai thuy trang: 

  Mình đang có nhu cầu tìm gia sư dậy tiếng anh giao tiếp cơ bản khu vực đống đa

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ, bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn cụ thể cho chị nhé

   Trả lời
 • Nguyen minh hoan: 

  Mình muốn tìm gia sư cho bạn năm nay vào lớp 6 ,bị mất gốc ,tiếp thu chậm ,có kỹ năng chuyền đạt tốt .

  Trả lời
 • Nguyễn Gia Bách: 

  Cần gia sư luyện thi Toeic mục tiêu 750₫

  Trả lời
 • Hồng Vân: 

  Hiện tại mình đã đi làm, mình có như cầu tìm gia sư dạy TA buổi tối có kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm luyện thi TOEIC

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng ạ, bên em đã nhận được yêu cầu của chị rồi ạ

   Trả lời

Để lại bình luận