Gia sư có ảnh hưởng thế nào đến phát triển nhân cách trẻ?

Hiện nay, cùng với những tác động tích cực hiện đại hóa thì những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, lối sống con em chúng ta. Trong nhà trường, chương trình dạy và học chưa cân đối giữa kiến thức với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh. Chính vì thế yếu tố phụ đạo kìm kẹp của gia sư sẽ giúp các em có được điểm tựa vững chắc lấy lại căn bản và trao dồi thêm kỹ năng mềm khác.

Lựa Chọn Gia Sư - Ảnh Hưởng Như Thế Nào Tới Tương Lai Con Của Bạn

Gia sư ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách con bạn

Phương pháp dạy và học trong của các trung tâm gia sư hiện nay có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tác phong, hành vi của con em chúng ta. Chức năng trọng yếu của giáo dục là hình thành và phát triển nhân cách con người toàn diện. Người thầy có thể được xem là tấm gương sáng cho các em nôi theo. Cụ thể người gia sư mà bạn chọn có trách nhiệm truyền đạt cho con em bạn hệ thống tri thức khoa học, và kỹ năng, kỹ xảo lao động nghề nghiệp, truyền bá cho họ lý tưởng và đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, đào luyện họ trở thành những lớp người có ích cho đất nước. Nếu tấm gương đó là tấm gương có nhiều khuyến điểm thì con em chúng ta sẽ đi theo đó, tương lai sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực không phát triển được.

Tầm quan trọng của gia sư sẽ ảnh hưởng đến nhân cách con bạn như thế nào

Gia sư cần đặt cái “tâm” yêu nghề lên trên hết

Đội ngũ gia sư có trách nhiệm nặng nề nhất vì họ là những người phụ đạo thêm cho các em khi các em tụt lại phía sau so với các bạn trong lớp hoặc là kiến thức trên lớp không thỏa mãn nhu cầu học của các em. Người gia sư là những người trực tiếp gặp gỡ trao đổi với các em hằng ngày sau giời học trên lớp. Họ cũng chính là người thân của con em chúng ta. Vì thế không thể chạy theo đồng tiền để dạy, tất cả phải từ cái tâm nghề nghiệp. Muốn cho sự lĩnh hội của các em học sinh đầy đủ, chính xác, cơ sở trọng yếu để xây dựng nhân cách cho các con em thì họ phải được rèn luyện từng ngày từng giờ mới tiến bộ được.

Gia sư có thể thay thế cha mẹ khi cần thiết

Việc hình thành và phát triển nhân cách các trẻ nhỏ là một quá trình lâu dài

Có thể nói gia sư là cái “cầu nối” giữa cha mẹ và các em. Vì người gia sư thay mặt cha mẹ dạy bảo các em không những kiến thức mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Mặt khác, việc hình thành và phát triển nhân cách con người là một quá trình lâu dài, nhưng giai đoạn được giáo dục là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của nhân cách. Vì vậy, những tác động và kết quả giáo dục của gia sư đối với con em chúng ta vừa có tác dụng đặt nền móng, vừa có tác dụng định hướng, dẫn dắt cho quá trình phát triển nhân cách. Sự phát triển tương lai của con em chúng ta phụ thuộc nhiều vào kết quả giáo dục của các thầy cô gia sư chính là người “kỹ sư thiết kế nên tâm hồn” học sinh.

Cách tìm gia sư có tâm huyết, đạo đức không dễ

Ngày nay, những ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình dạy học ngày càng nhiều, các phương tiện kỹ thuật dạy học ngày càng phát triển hiện đại… nhưng chỉ có tác dụng giảm nhẹ sức lao động, tăng thêm năng lực dạy học, giáo dục của gia sư chứ hoàn toàn không thể thay thế vai trò của họ.

Điều đó có thể lý giải rằng các gia sư không chỉ dạy tri thức khoa học, dạy kỹ năng, kỹ xảo; phát triển trí tuệ học sinh mà còn truyền bá cho họ thế giới quan khoa học, lý tưởng, niềm tin đúng đắn, khơi dậy và bồi dưỡng cho họ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, năng lực sáng tạo của một người công dân.

Gia sư phải giáo dục học sinh về tâm hồn, về đạo lý, công lý…phải thông qua “dạy chữ” mà “dạy người” từ đó giáo dục nhân cách học sinh bằng chính nhân cách của mình, cho nên không có máy móc nào hiểu được con người, tác động đến con người sâu sắc bằng chính con người.

Tham khảo thêm:

♦ Làm sao để học tại nhà và học ở trường đạt hiệu quả nhất?

So sánh cách dạy con ở nước ta và các nước phát triển khác

Để lại bình luận

Chat Zalo 0964460088