Đổi mới cách dạy học môn Toán giúp học sinh học tập hiệu quả

Khắc phục những nhược điểm của tình trạng dạy học bằng phương pháp truyền thống: Thầy đọc – trò viết, thầy nói – trò nghe, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy cần phải có kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Toán theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.

Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Toán để làm gì?

 • Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh thông qua các hoạt động nhóm, đổi mới quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Giúp học sinh phát triển toàn diện, có năng lực để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
 • Khắc phục lối dạy học truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, học sinh được tham gia học tập tích cực, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, các hoạt động thực tế, trải nghiệm sáng tạo. Từng bước chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực.

Cơ sở để lên kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Toán

 • Đánh giá được năng lực, cở sở vật chất, trang thiết bị đang có để lựa chọn phương pháp dạy học môn Toán thích hợp.
 • Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học và các lớp học trực tuyến, phát huy những ưu điểm của phương pháp học truyền thống.
 • Giáo viên phải lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng làm căn cứ để tổ chức hoạt động dạy – học và ra đề kiểm tra, đánh giá cho phù hợp. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lí hoạt động của GV và HS, câu hỏi phải hợp lí, tập trung vào trọng tâm bài dạy.

Nội dung kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Toán

 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện trực quan, thiết bị, đồ dùng trong dạy học, sử dụng các phượng tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ các bài thực hành Toán, liên hệ thực tế phù hợp giúp tăng hứng thú học tập, mong muốn tìm hiểu, khám phá cho học sinh.

Sử dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ mới giúp dạy học tốt hơ

 • Khắc phục hạn chế của phương pháp truyền thống đọc – chép, học sinh học thụ động. Cần phát huy có hiệu quả các nhóm phương pháp dạy học môn Toán tích cực, đặc biệt là phương nêu vấn đề, thảo luận nhóm để tăng cường tính tích cực của học sinh, nâng cao năng lực cho học sinh. Trong qúa trình trình bày bài giảng giáo viên có thể diễn đạt vấn đề dưới dạng nghi vấn, gợi mở để gây tình huống lôi cuốn sự chú ý của học sinh.

Tạo cho học sinh hứng thú học tập, khả năng phát biểu ý kiến

 • Thường xuyên học tập, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.
 • Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học, thường xuyên quan tâm đến các học sinh thuộc các đối tượng, đặc biệt là học sinh thuộc đối tượng  yếu kém, phụ đạo bổ sung kiến thức cho học sinh yếu kém.
 • Các giáo viên cần phải chấp hành nghiêm túc nền nếp chuyên môn như soạn giảng có chất lượng, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo cho học sinh tính tự giác trong học tập.
 • Tích cực dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trao đổi thông tin giữa các tổ chuyên môn với nhau.
 • Kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh phải được thực hiện trong suốt quá trình học tập để động viên, khuyến khích học tập của học sinh. Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự đánh giá kết quả học tập của mình.
 • Đổi mới kiểm tra đánh giá vừa phải đạt tới mục tiêu là đánh giá chính xác, công bằng, khách quan trình độ học vấn của học sinh, vừa phải góp phần điều chỉnh và thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần học tập cho học sinh.

Hi vọng những thông tin về kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Toán mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ ở bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Tham khảo thêm:

♦ Tìm hiểu: Phương pháp dạy Toán của giáo viên Mỹ và chúng ta

♦ Bí quyết tự ôn luyện thi môn Toán lớp 12 hình thức trắc nghiệm

Để lại bình luận