2 Điều Cần Nhớ Khi Giải Toán Tổ Hợp – Chỉnh Hợp – Xác Suất

Toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất là một nội dung thường gặp trong các bài kiểm tra, các bài thi Đại Học. Dưới đây là những lưu ý khi giải bài toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất.

Những lưu ý khi giải bài toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất

Ghi nhớ định nghĩa khi giải toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất

Để giải toán tổ hợp  –  chỉnh hợp – xác suất, cần ghi nhớ định nghĩa, dạng bài, quy tắc cộng, quy tắc nhân và công thức của chúng:

giải toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất

Xác suất: P (A)= n (A)/ n (Ω)

Trong đó:

A: biến cố

N(A): số phần tử của biến cố A

N (Ω): số phần tử của không gian mẫu

P (A): xác suất của biến cố A.

Sau đó, bạn bắt đầu áp dụng các công thức dưới đây:

Hoán vị: Pn=n! (n>= 1)

Ví dụ: Có bao nhiêu cách xếp 5 món quà vào 5 cái hộp.

Giải: Có tất cả P5=5! Cách

Chỉnh hợp:  Akn = n! / (n – k)! (1≤k≤n)

Ví dụ: Từ các số tự nhiên 1,2,3,4,5 có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau.

Giải: Cố tất cả A25= 5!/ (5-2)! Số tự nhiên

Tổ hợp: Ckn= n!/ [k!(n-k)!] (1≤k≤n)

Ví dụ: Một cửa hàng có 10 chiếc Bphone, bạn mua 2 chiếc, hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Giải: Có tất cả C210= 10!/ [2!(10 – 2)!] cách

Quy tắc cộng: Giả sử có một công việc được thực hiện theo phương án A hoặc B. Có n cách để thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi m + n cách.

Quy tắc nhân: Giả sử một công việc được thực hiện theo 2 giai đoạn là A và B. Công đoạn A có n cách, công đoạn B có m cách thì công việc có thể thực hiện theo m.n cách.

Dưới đây là một số dạng bài toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất và lưu ý khi giải chúng:

Những lưu ý khi giải bài toán tổ hợp – chỉnh hợp – xác suất

Qua kiểm tra, có 2 lưu ý khi giải quyết bài toán Tổ hợp – Chỉnh hợp – Xác suất như: ghi nhớ khái niệm, công thức, các quy tắc; ghi nhớ các dạng bài để vận dụng đúng trường hợp để vận dụng. Cần luyện tập nhiều để biết phối hợp giữa các công thức, quy tắc. Cần phải hiểu rõ khái niệm để áp dụng đúng các quy tắc cộng, quy tắc nhân. Chúc các bạn học tốt !

Tham khảo bài viết cùng chủ đề môn Toán

♦ Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy để học giỏi môn Toán

♦ Phương pháp dạy kèm môn Toán tại nhà hiệu quả dành cho gia sư

2 Điều Cần Nhớ Khi Giải Toán Tổ Hợp – Chỉnh Hợp – Xác Suất

5 31 votes

Để lại bình luận