Hợp đồng Online áp dụng cho giáo viên, sinh viên nhận lớp gia sư

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hợp đồng Online áp dụng cho giáo viên, sinh viên nhận lớp gia sư

I. Các đối tượng trong hợp đồng Online

Bên A: Văn phòng Gia Sư Việt

Đại diện: Ông Nguyễn Vương Quyền

Chức vụ: Điều hành và quản lý Gia Sư Việt

Địa chỉ: Số nhà 5, ngõ 149 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotilne, Zalo: 096.446.0088 – 096.447.0088 – 090.462.8800                               [1]

Máy bàn: 024.6263.8868 – 024.6266.8288                                                           [2]

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuviet.com.vn                                         [3]

Bên B: Giáo viên, sinh viên (gia sư) nhận lớp Online

Cảnh báo rất quan trọng: Gia Sư Việt cho tất cả gia sư nhận lớp được nợ phí 100% và không giữ giấy tờ, chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin liên hệ từ các mục [1], [2], [3] để giao lớp. Mọi tổ chức, cá nhân tự nhận là Gia Sư Việt để tương tác với các bạn gia sư mà không phải từ [1], [2], [3] đều là mạo danh chúng tôi, mục đích của các đối tượng đó nhằm lợi dụng uy tín, thương hiệu của Gia Sư Việt để lừa đảo. Kính mong quý thầy cô giáo và các bạn gia sư hết sức chú ý đến cảnh báo này.

II. Các điều khoản trong hợp đồng Online

Điều 1: Bên A giới thiệu bên B làm gia sư kèm tại nhà cho học sinh. Thông tin gia sư cho học sinh lớp mấy, dạy kèm môn gì, địa chỉ ở đâu, mức lương mỗi buổi ra sao, thời lượng giảng dạy mỗi buổi học, số buổi học/tuần dự kiến, điều kiện nhận lớp và tổng số tiền lệ phí nhận lớp dự kiến sẽ được bên A cung cấp rõ ràng trong quá trình tương tác trực tuyến giữa bên A và bên B. Tương tác trực tuyến từ [1], [2], [3] dưới dạng SMS, Zalo, liên hệ qua điện thoại hoặc trao đổi công việc giữa Fanpage Gia Sư Việt với Nick Facebook cá nhân của bên B.

Điều 2: Bên B được nợ 100% số tiền lệ phí nhận lớp dự kiến khi thực hiện hợp đồng này. Khi bên B đi dạy có lương từ gia đình học sinh tháng đầu tiên thì trong vòng 1 ngày đến 7 ngày bên B có trách nhiệm trả số tiền lệ phí nhận lớp theo thực tế cho bên A. Số tiền lệ phí nhận lớp bên B được xác định theo tỉ lệ phần trăm (%) của tháng lương bình quân mà bên B nhận được từ gia đình học sinh. Tùy vào lớp cụ thể bên A sẽ áp dụng tỉ lệ thích hợp và thông báo rõ ràng cho bên B trong quá trình trao đổi trực tuyến, cụ thể như sau:

Chẳng hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, bên B nhận lớp với mức học phí 150.000đ/buổi, dạy 3 buổi/tuần và bên A áp dụng tỉ lệ 40% tháng lương bình quân thì tiền lệ phí nhận lớp bên phải nộp là: 40% x 150.000đ x 12 buổi = 720.000đ. Trong 01 tháng đầu tiên, gia đình học sinh và bên B nhất trí học cố định 3 buổi/tuần thì bất kể việc từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 bên B dạy tổng số 10 buổi, 12 buổi hay 13 buổi thì số tiền lệ phí nhận lớp đó vẫn không đổi là 720.000đ.

Nếu trong 30 ngày đầu tiên kể từ khi bên B nhận lớp, gia đình học sinh cùng bên B thống nhất chỉ dạy 2 buổi/tuần và gia đình học sinh hoặc bên B có thông báo lại vấn đề này cho bên A xác minh thì số tiền nhận lớp của bên B phải trả cho bên A sẽ được tính lại là: 40% x 150.000đ x 8 = 480.000đ. Ngược lại, nếu trong 30 ngày đầu tiên bên B đi dạy cố định theo thực tế là 4 buổi/ tuần và gia đình học sinh hoặc bên B có thống báo lại bên A thì thì số tiền nhận lớp của bên B phải trả cho bên A sẽ được tính lại là: 40% x 150.000đ x 16 = 960.000đ.

Sau 30 ngày kể từ khi bên B nhận lớp thành công và đã trả số tiền lệ phí nhận lớp đầy đủ cho bên A mà số buổi dạy/tuần tăng lên so với dự kiến ban đầu thì bên B không phải trả thêm tiền lệ phí nhận lớp cho bên A. Ngược lại, sau 30 ngày từ khi bên B nhận lớp số buổi dạy/tuần giảm đi so với dự kiến ban đầu thì bên A cũng không có trách nhiệm giảm bớt tiền lệ phí nhận lớp cho bên B.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên A

3.1. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B các thông tin cơ bản về gia đình học sinh các nội dung sau: Yêu cầu chuyên môn, địa chỉ gia đình học sinh, số điện thoại liên hệ, số tiền lương bên B nhận được trong buổi học, thời lượng giảng dạy một buổi và số buổi học/tuần dự kiến. Lưu ý, số buổi học/tuần dự kiến có thể tăng hoặc giảm nên bên A sẽ điều chỉnh lại mức lệ phí nhận lớp đúng với thực tế khi bên B đi dạy (Trong điều 2 đã giải đáp chi tiết về cách tính lệ phí nhận lớp) và điều này chỉ áp dụng trong vòng 30 ngày đầu tiên bên B nhận lớp.

3.2. Bên A có trách nhiệm cung cấp lý lịch của bên B cho gia đình học sinh bao gồm: Quê quán, địa chỉ đang ở, năm sinh, trình độ, kinh nghiệm, nơi công tác cho gia đình học sinh nắm bắt thông tin về giáo viên hoặc sinh viên sẽ đến giảng dạy.

3.3. Trong bất cứ tình huống và thời điểm nào khi bên B đến dạy kèm tại nhà học sinh mà không được gia đình trả lương thì bên A cũng không có trách nhiệm phải trả lương cho bên B thay cho gia đình học sinh.

3.4. Các vấn đề khác liên quan đến việc nhận lương từ gia đình học sinh của bên B và trách nhiệm của bên A trong từng trường hợp.

3.4.1. Khi bên B đến dạy kèm trong vòng 1 đến 2 buổi đầu sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn gửi học phí những buổi đó và bên B cũng không có vi phạm lỗi nào trong Điều 4.4 thì bên A sẽ dựa vào số lương bên B nhận được từ gia đình để tính phí giao dịch từ 50.000 vnđ đến 100.000 vnđ. Nếu gia đình học sinh không gửi tiền lương 1 đến 2 buổi đầu đó cho bên B (coi như học thử) thì bên A sẽ không tính bất kì khoản phí giao dịch nào của bên B. Lưu ý: Dù với bất cứ lý do gì khi xảy ra tình huống bên B đến dạy 1, 2 buổi mà lớp bị hủy, thì gia đình học sinh có quyền gửi lương hoặc không gửi lương 1, 2 buổi dạy đó cho bên B. Trong trường hợp này, bên A sẽ không can thiệp nhắc nhở gia đình học sinh trả tiền lương 1, 2 buổi dạy đó cho bên B. Ngoài ra, bên B không được làm phiền, quấy nhiễu gia đình học sinh nhằm mục đính yêu cầu họ gửi tiền lương 1, 2 buổi dạy đó cho mình.

3.4.2. Bên B đi làm gia sư sau 1, 2 buổi dạy đầu tiên được gia đình học sinh đồng ý cho bên B tiếp tục giảng dạy, nhưng gia đình không trả tiền lương tháng đó và không yêu cầu bên B dạy nữa. Khi ấy, bên A phải có trách nhiệm đôn đốc gia đình học sinh trả lương cho bên B. Nếu bên A đã liên hệ đôn đốc, thúc giục nhiều lần mà gia đình học sinh vẫn không trả tiền lương tháng đầu cho bên B thì bên A phải hủy lớp, không được tính tiền lệ phí nhận lớp của bên B.

3.4.3. Khi gia đình đã trả tiền lương tháng đầu tiên cho bên B và bên B đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền lệ phí nhận lớp cho bên A theo đúng hợp đồng. Nếu tình huống gia đình học sinh nợ lương hoặc không trả lương cho bên B xảy ra từ các tháng lương tiếp theo trở đi thì bên B cùng gia đình học sinh tự thương lượng giải quyết và bên A không phải gửi lại tiền lệ phí nhận lớp mà bên B đã đóng cho bên A vì hợp đồng đã hoàn thành.

3.4.4. Bên B đến dạy kèm trong tháng đầu tiên sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn gửi học tiền lương đầy đủ và bên B cũng không có vi phạm lỗi nào trong Điều 4.4 thì bên A sẽ dựa vào số lương bên B nhận được từ gia đình để tính phí giao dịch bằng 20% tổng số tiền bên B nhận được từ gia đình học sinh. Nếu gia đình học sinh không gửi tiền lương tháng đầu tiên đó cho bên B, thì bên A sẽ không tính bất kì khoản phí giao dịch nào của bên B.

3.5. Bên A không giải quyết khiếu nại của bên B do giảm buổi học/tuần so với thời điểm ban đầu bên A cung cấp cho bên B sau 30 ngày kể từ ngày nhận lớp. Ngược lại, sau 30 ngày kể từ khi bên B nhận lớp thành công và đã hoàn thành việc trả nợ tiền lệ phí nhận lớp cho bên A mà số buổi học/tuần tăng lên so với thời điểm nhận lớp thì bên B cũng không phải trả thêm tiền lệ phí nhận lớp đó nữa.

3.6. Bên A có quyền yêu cầu bên B trả đủ tiền lệ phí mà bên A đã cho nợ, nếu B làm hỏng lớp gia sư ở một trong các trường hợp sau: Bên B đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy, tự ý đòi tăng lương, tự ý giảm thời gian giảng dạy, nhờ người khác dạy thay, đổi lịch dạy mà không xin phép, sát đến giờ dạy mới xin phép nghỉ (dưới 1 giờ) dù bất cứ lý do gì mà gia đình học sinh không đồng ý dẫn đến hỏng địa chỉ gia sư mà bên A đã cung cấp cho bên B.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

4.1. Bên B có quyền được giải đáp và nắm bắt tất cả các thông tin về gia đình học sinh theo Điều 3.1 mà bên A cung cấp trong quá trình trao đổi trực tuyến. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong trường hợp thông tin bên A cung cấp cho bên B theo Điều 3.1 không chính xác. Nhưng loại trừ yếu tố số buổi học/tuần dự kiến bị thay đổi so với thực tế khi bên B đến dạy kèm cho cho học sinh.

4.2. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong trường hợp bên B đến dạy kèm mà học sinh không muốn học, hỗn láo, không hợp tác để bên B có thể làm việc hiệu quả hoặc gia đình học sinh có thái độ coi thường, miệt thị, xúc phạm danh dự và nhân phẩm.

4.3. Các vấn đề khác liên quan đến trách nhiệm của bên B sau khi được bên A giao thông tin lớp học, địa chỉ, số điện thoại của gia đình học sinh.

4.3.1. Bên B phải liên hệ với phụ huynh học sinh ngay sau khi nhận được thông tin mà bên A cung cấp hoặc theo hướng dẫn của bên A về thời diểm liên hệ. Trong vòng 24h sau khi nhận được thông tin phụ huynh, học sinh bên A cung cấp mà bên B không liên hệ hoặc không theo hướng dẫn của bên A về thời điểm liên hệ phụ huynh, học sinh và bên B cũng không báo lại thông tin cho bên A dẫn đến hỏng địa chỉ gia sư thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải nộp số tiền lệ phí nhận lớp mà bên A cho bên B nợ.

4.3.2. Bên B sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu lớp gia sư bị hỏng do không liên hệ được với phụ huynh, học sinh hoặc liên hệ được nhưng phụ huynh, học sinh thay đổi quyết định không thuê gia sư nữa và bên B đã báo lại tình trạng đó cho bên A trong vòng 24h sau khi nhận lớp.

4.3.3. Bên B phải có trách nhiệm báo lại bên A trong vòng 24h sau khi liên hệ với gia đình học sinh và thống nhất được thời gian qua dạy buổi đầu tiên. Tiếp đến, sau buổi dạy đầu tiên đến hết buổi dạy thứ 2, bên B phải báo lại bên A về tình trạng học sinh, sự tương tác giữa bên B với phụ huynh, học sinh ra sao để bên A nắm bắt tình hình cũng như hỗ trợ cần thiết cho bên B làm việc hiệu quả.

4.4. Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu làm mất uy tín của văn phòng Gia Sư Việt và phải trả số tiền lệ phí nhận lớp mà bên A cho bên B nợ vì những lí do sau: Bên B đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy, tự ý đòi tăng lương, tự ý giảm thời gian giảng dạy, nhờ người khác dạy thay, đổi lịch dạy mà không xin phép, sát đến giờ dạy (nhỏ hơn 1 giờ) mới xin phép nghỉ với bất cứ lý do gì mà không được sự đồng ý từ gia đình học sinh, dạy sai kiến thức cơ bản của môn học, trong quá trình giảng dạy truyền đạt với gia đình học sinh không đúng theo thông tin mà bên A đã cung cấp cho bên B ở Điều 3.1 dẫn đến hỏng địa chỉ gia sư.

4.5. Bên B có trách nhiệm đảm bảo trong thời gian nhận lớp đến khi làm gia sư tại gia đình học sinh, bản thân bên B không có những hành vi trái pháp luật (Ví dụ: Trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…), khi để xảy ra những hành vi trên thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật, Gia Sư Việt không chịu trách nhiệm về những hành vi trên của bên B.

Điều 5: Hợp đồng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A và bên B thống nhất việc nhận lớp theo hình thức Online. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên. Bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Sau 30 ngày kẻ từ khi hợp đồng hoàn thành, cả 2 bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này nữa.

Tham khảo thêm:

Tuyển chọn 12 trung tâm gia sư Hà Nội uy tín nhất hiện nay

Danh sách lớp mới cần gia sư tại Hà Nội được nợ phí 100%

Dấu hiệu và cách phòng tránh trung tâm gia sư lừa đảo tại Hà Nội

Giải đáp về trung tâm gia sư không thu phí và mất phí khi nhận lớp

Bình luận (23)

 • Gia Sư Việt: 

  Thầy cô giáo, các bạn sinh viên có nhu cầu tìm lớp dạy gia sư hoặc cần giải đáp thắc mắc khi hợp tác với chúng tôi có thể để lại comment. Gia Sư Việt sẽ hồi âm sớm nhất cho các bạn.

  Trả lời
  • Lê Bảo Linh: 

   Em là sinh viên trường đại học Hà Nội,em muốn xin nhận lớp ạ

   Trả lời
 • Trần Thúy Vinh: 

  Mình đã đọc hợp đồng và đồng ý với các điều khoản. Cho mình xin thông tin phụ huynh lớp 4 ở Quang Minh nhé!

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng chị nhé, mai trung tâm em liên hệ lại chị ạ

   Trả lời
 • Nguyễn Thị Hải Yến: 

  Mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản. Mình xin thông tin lớp 1082 TV 5 ở Từ Liêm ạ.

  Trả lời
 • Vũ Tiến Đạt: 

  Mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản
  Mình muốn được làm gia sư môn hoá cấp 2 ạ

  Trả lời
 • Nguyễn Đức Anh: 

  Em chào trung tâm ạ,cho em xin thông ti lớp 2224 ở Hai Bà Trưng ạ

  Trả lời
 • Lê Thị Thùy Dung: 

  Mình đã đọc hợp đồng, trung tâm cho em xin thông tin lớp 1036 ạ

  Trả lời
 • Phạm Quỳnh Anh: 

  Mình đã đọc hợp đồng và đồng ý các điều kiện của TT trung tâm cho e nhận lớp 2 bên mỗ lao ạ

  Trả lời
 • Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: 

  Mình đồng ý với cac điều kiện trên

  Trả lời
 • Đặng Thị Thảo Linh: 

  Em đã đọc hợp đồng và đồng ý với các điều khoản trên, em xin nhận lớp 1245 ạ

  Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hòa: 

  Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản của trung tâm.

  Trả lời
 • Lê Vy: 

  Mình đồng ý với cac điều kiện trên

  Trả lời
 • Trần Đình Giỏi: 

  Em nhận lớp 2080,Toán hỗ trợ văn 7 ,trung kính _cầu giấy

  Trả lời
 • Trần đình giỏi: 

  Em đồng ý điều khoản trên

  Trả lời
 • Lưu Thị Loan: 

  Mình đồng ý với các điều kiện mà Trung tâm đưa ra

  Trả lời
 • Bùi Ngọc Huyền: 

  Em đã đọc hợp đồng và đồng ý với các điều khoản trên. Em xin thông tin của phụ huynh mã lớp 1057- lớp 1 ở Văn Bình- Thường Tín với ạ

  Trả lời
1 2

Để lại bình luận

Chat Zalo 0964460088