Hợp Đồng Giới Thiệu Gia Sư Tại Trung Tâm Gia Sư Việt

Văn Phòng Gia Sư Việt                                         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số: ……………/ HĐGTGS                                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                      HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

Hôm nay, ngày …… Tháng…… Năm …… Tại văn phòng Gia Sư Việt , chúng tôi gồm:

Bên A: Bên cung cấp dịch vụ: (Văn phòng Gia Sư Việt).

Ông (bà): ………………………………… chức vụ:….…………..đại diện văn phòng Gia Sư Việt.

Địa chỉ: Nhà số 5 , ngõ 149, tổ 20A đường Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 024.6263.8868 – Hotline: 096 446 0088 – 090 462 8800

Bên B: Bên thụ hưởng dịch vụ:
Ông (bà): ………………………………………………….….. Sinh năm: ………..………………………..
CMND số: …………………………..… Nơi cấp: …………..….…. Ngày cấp: …………………………
Nơi công tác: ………………………………………………………….……………………………………
Nơi thường trú theo CMTND: ………………………………………….…………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………….…………………………………..
Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………….…………………………..
Tôi (bên B) cam đoan những thông tin về tôi ghi trong bản hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật.

Hai bên thỏa thuận cùng nhau và nhất trí kí bản hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1:  Bên B được bên A giới thiệu làm gia sư tại địa chỉ:………………………………………………….………………… ………………………………………dạy học sinh lớp: ………. ………………Môn dạy: ……………….
Với mức thù lao: …………………… / buổi ……………học sinh.
Số buổi trong tuần: ………………….. buổi.
Thời gian bên B đến gặp gia đình là :………………………………………………………………………

Điều 2: Bên B nộp lệ phí giới thiệu gia sư là: …………………………… (VNĐ)
( Ghi bằng chữ: …………………………………………..………………………………………)

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên A:

1. Bên A có trách nhiệm tư vấn và cung cấp cho bên B các thông tin về học sinh và gia đình học sinh về các nội dung sau: Lực học, yêu cầu chuyên môn, địa chỉ gia đình, số điện thoại liên hệ, số tiền lương dự kiến bên B nhận được theo buổi học, thời lượng giảng dạy một buổi, số buổi học một tuần.

2. Bên A có trách nhiệm viết giấy giới thiệu gia sư đến gặp gia đình và giới thiệu trước về gia sư cho gia đình để gia đình có thể nắm bắt thông tin về gia sư sẽ đến giảng dạy.

3. Khi bên B không được gia đình học sinh đồng ý thì mà không rõ lý do hoặc không phải lỗi do bên B gây ra thì bên A có trách nhiệm đổi cho bên B lớp khác phù hợp (tương ứng với giá trị hợp đồng ban đầu). Hoặc trả lại 100 % số tiền lệ phí nhận lớp bên B đóng cho bên A sau 03 đến 05 ngày kể từ ngày thông báo hỏng địa chỉ đến làm gia sư

4. Bên B đến dạy gia sư mà gia đình không trả lương mặc dù đã hết 30 ngày kể từ khi bắt đầu gia sư thì bên A vẫn phải có trách nhiệm đôn đốc với gia đình để trả lương cho bên B. Nếu gia đình vẫn không trả lương và không yêu cầu bên B dạy nữa thì bên A có trách nhiệm gửi lại toàn bộ số tiền lệ phí mà bên A đã thu của bên B ( Kể cả đã qua 30 ngày từ khi kí hợp đồng )

5. Bên A không giải quyết khiếu nại của bên B số tiền thừa do giảm buổi so với số buổi ghi trong hợp đồng ban đầu giữa bên A với gia đình học sinh sau 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Bên A không giải quyết lệ phí giới thiệu cho bên B trong các trường hợp sau: Bên B đến gia đình học sinh gia sư đã được trả số tiền lương lớn hơn 1,5 lần số tiền lệ phí nhận lớp nhưng vẫn trong tháng đầu tiên của hợp đồng hoặc đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy, tự ý đòi tăng lương, tự ý giảm thời gian giảng dạy, nhờ người khác dạy thay, đổi lịch dạy mà không xin phép hoặc không được sự đồng ý từ gia đình học sinh dẫn đến hỏng địa chỉ đến làm gia sư của bên A thì bên B sẽ bị phạt 100% số tiền đã nộp cho bên A

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

1. Bên B có quyền được biết tất cả các thông tin về học sinh và gia đình theo Điều 3 ( mục 1) mà bên A cung cấp.

2. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong các trường hợp thông tin bên A cung cấp không chính xác theo Điều 3 ( mục 1 )

3. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong trường hợp bên B đến dạy gia sư mà gia đình và học sinh có thái độ coi thường, miệt thị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của gia sư.

4. Bên B làm gia sư được từ 1 đến 3 buổi ( kể cả dạy thử) sau đó gia đình học sinh không đồng ý cho bên B dạy nữa và không yêu cầu bên A tìm gia sư khác vì những lí do sau: Gia sư dạy sai kiến thức cơ bản của môn học, không truyền đạt đúng thông tin đã thỏa thuận giữa bên A và bên B ( Điều 3 mục 1 ) với gia đình học sinh làm mất uy tín của văn phòng Gia Sư Việt thì sẽ bị phạt toàn bộ tiền lệ phí nhận lớp lúc đầu.

5. Bên B đến dạy trong vòng 1 – 3 buổi đầu sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn gửi học phí những buổi đó và bên B cũng không có vi phạm lỗi nào trong Điều 4 mục 4 thì bên A sẽ gửi lại lệ phí nhận lớp cho bên B và trích lại 50.000 đ tiền giao dịch

6. Bên B có trách nhiệm đảm bảo trong thời gian đến làm gia sư tại gia đình học sinh, bản thân bên B không có những hành vi trái pháp luật ( ví dụ: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…), khi để xảy ra những hành vi trên thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Văn phòng Gia Sư Việt không chịu trách nhiệm về những hành vi trên của bên B.

Điều 5: Hợp đồng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên. Bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Sau 30 ngày kẻ từ khi kí hợp đồng cả 2 bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này nữa. ( Ngoại trừ Điều 3 mục 4 )

Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện đúng nội quy hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Một số chủ đề hấp dẫn khác:

♦ Tốp 5 trung tâm uy tín ở Cầu Giấy cho bạn tìm việc làm gia sư

Điểm danh 6 trung tâm cung cấp gia sư chất lượng nhất tại Hà Nội

Bình luận (1)

  • Gia Sư Việt: 

    Thầy cô giáo, các bạn sinh viên có nhu cầu tìm lớp dạy gia sư hoặc cần giải đáp thắc mắc khi hợp tác với chúng tôi có thể để lại comment. Gia Sư Việt sẽ hồi âm sớm nhất cho các bạn.

    Trả lời

Để lại bình luận

Chat Zalo 0964460088