Danh Sách Gia Sư Dạy Văn Chất Lượng Cao Ở Hà Nội

Môn Văn là môn học nhận được sự quan tâm khá lớn của phụ huynh cũng như học sinh. Đặc biệt lứa tuổi học sinh cấp II, III vì liên quan trực tiếp đến các kì thi chuyển cấp III và thi vào các trường chuyên, đại học. Bởi thế, nhu thuê gia sư Văn luôn rất lớn từ lớp 1 – 12. Gia Sư Việt hợp tác với đội ngũ giáo viên, sinh viên giỏi Văn ở khắp nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Kính mời anh chị tham khảo danh sách gia sư dạy Văn tiêu biểu của trung tâm.

danh-sach-gia-su-van

Mục lục

Giáo viên: Nguyễn Thị Thoan ( Mã số: 401)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1984 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: ĐHSP1 – Năm 2007 – Loại Giỏi

Số năm kinh nghiệm: 10 năm ( Đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên dạy văn cấp 3, luyện thi cấp 3, ĐH

Giáo viên: Lê Thị Lan Hương (Mã số: 402)

Mức lương: 180 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1987 Đang ở: Hà Đông

Tốt nghiệp: ĐH Hải Phòng – Năm 2010 – Loại Khá

Số năm kinh nghiệm: 7 năm ( Đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên dạy kèm môn Văn cấp 2, cấp 3, Luyện thi cấp 3, ĐH

Giáo viên: Phạm Thị Lam (Mã số: 403)

Mức lương: 200 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1988 Đang ở: Long Biên

Tốt nghiệp: ĐHSP 1 – Năm 2010 – Loại Giỏi + Cao học viên

Số năm kinh nghiệm: 7 năm ( đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên giảng dạy văn cấp 2, luyện thi cấp 3 tại nhà

Giáo viên: Vũ Thị Lan (Mã số: 404)

Mức lương: 180 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1991 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: ĐHSP 1 – Năm 2013 – Loại Giỏi + Cao học viên

Số năm kinh nghiệm: 4 năm ( đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Nhận gia sư dạy Văn cấp 2, cấp 3, luyện thi cấp 3

Giáo viên: Trần Thị Trang (Mã số: 405)

Mức lương: 180 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1989 Đang ở: Từ Liêm

Tốt nghiệp: ĐHSP 1 – Năm 2012 – Loại Giỏi + Cao học viên

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ( đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên dạy văn cấp 2, cấp 3, luyện thi cấp 3, ĐH

Giáo viên : Vũ Thị Thu (Mã số: 406)

Mức lương: 180-200.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2012 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên : Đoàn Thị Lệ (Mã số: 407)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013 – Khá

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư ) ( Ngành SP Văn )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,Luyện thi Cấp 3.

Giáo viên : Đỗ Thị Huệ (Mã số: 408)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Thanh Xuân

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013 – Khá (Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 5, 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3

Giáo viên : Lê Quốc Hiếu (Mã số: 409)

Mức lương: 180-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Hoàn Kiếm

Tốt nghiệp ĐHSPHN 2010– Khá + Th.S Viện văn học ( Ngành SP Văn ) Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên : Đinh Minh Tú (Mã số:410)

Mức lương: 180-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Từ Liêm Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2011 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 6 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên : Nguyễn Thị Quế (Mã số: 411)

Mức lương: 220-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1984 Đang ở : Ba Đình

Tốt nghiệp ĐHSPHN- 2006 – Giỏi – Th.Sỹ ĐHSPHN 2008 – Khá

Số năm kinh nghiệm : 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh (Mã số:412)

Mức lương: 220-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2009 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên :Phạm Phương Nguyên (Mã số: 413)

Mức lương: 180-200.000 / buổi 2h

Năm sinh :1988 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2011 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy kèm môn Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên :Chu Thị Yến (Mã số: 414)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3.

Giáo viên : Nghiêm Thị Hồng (Mã số: 415)

Mức lương: 200-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1988 Đang ở : Thanh Xuân

Tốt nghiệp ĐHSPHN 2 – 2010 – Khá + Th.Sĩ ĐHSPHN 2012

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên làm gia sư dạy Văn tại nhà các lớp 6, 7, 8, 9 Luyện thi Cấp III

Giáo viên : Tạ Thị Lan Phương (Mã số: 416)

Mức lương: 180-200.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN2 – 2011 – Khá + Cao học viên ĐHSPHN

Số năm kinh nghiệm : 6 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên : Đỗ Thị Thảo (Mã số: 417)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Đống Đa

Tốt nghiệp ĐHSPHN 2 – 2013 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3

Giáo viên : Bùi Thị Nga (Mã số: 418)

Mức lương: 220-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSP Vinh – 2012 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Giáo viên giỏi, nhận gia sư dạy Văn tại nhà các lớp 7, 8, 9,10 Luyện thi Cấp III

Giáo viên :Nguyễn Thị Phượng (Mã số: 419)

Mức lương: 180-200.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2012 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3, ĐH

Giáo viên :Nguyễn Thị Huyền Trang (Mã số: 420)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Ứng Hòa

Tốt nghiệp ĐHSPHN 2 – 2013– Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3.

Giáo viên : Trần Thị Uyên (Mã số: 421)

Mức lương: 180-200.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013 – Khá + Cao Học Viên (Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Đảm nhận làm gia sư dạy Văn các lớp 9,10, 11 ,12, Luyện thi Cấp 3, Luyện thi đại học

Giáo viên : Trần T Bích Thủy (Mã số: 422)

Mức lương: 220-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1984 Đang ở : Hoàng Mai

Tốt nghiệp CĐSPHN – 2006 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 , Luyện thi Cấp 3

Giáo viên : Nguyễn Thu Thủy (Mã số: 423)

Mức lương: 200-220.000 / buổi 2h

Năm sinh :1986 Đang ở : Tây Hồ

Tốt nghiệp CĐSPHN – 2008 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 , Luyện thi Cấp 3

Giáo viên : Phạm Thị Thanh (Mã số: 424)

Mức lương: 220-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp: Th. Sỹ ĐHSPHN (Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên làm gia sư dạy Văn các lớp 6, 7, 8, 9 ,10, 11,12, Luyện thi Cấp 3, Luyện thi đại học

Giáo viên : Lê Thị Trang (Mã số: 425)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 5 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Đăng kí gia sư dạy Văn các lớp 6, 7, 8, 9,10, Luyện thi Cấp III

Sinh Viên : Vũ Phương Nhi (Mã số: 426)

Mức lương: 100-120.000 / buổi 2h

Năm sinh :1993 Đang ở : Hoàn Kiếm

Sinh Viên năm 3 ĐHGD – ĐHQGHN ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 2 năm gia sư

Năng lực : Chuyên dạy kèm môn Văn các lớp 4,5,6,7,8,9

Giáo viên : Phạm Thị Nguyệt (Mã số: 427)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Từ Liêm

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013– Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 , Luyện thi Cấp 3

Giáo viên : Nguyễn Thái Hà (Mã số: 428)

Mức lương: 150-180.000 / buổi 2h

Năm sinh :1991 Đang ở : Cầu Giấy

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2013– Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11,Luyện thi Cấp 3

Giáo viên :Nguyễn Thị Thu Huyền (Mã số: 429)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1990 Đang ở : Quốc Oai

Tốt nghiệp CĐSPHN – 2012 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 4 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 5, 6,7,8,9

Giáo viên : Lê Thị Thu Hằng (Mã số: 430)

Mức lương: 200-220.000 / buổi 2h

Năm sinh :1989 Đang ở : Ba Đình

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2011 – Khá ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 6 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 Luyện thi Cấp 3

Sinh Viên : Cao Thị Quỳnh (Mã số: 431)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1992 Đang ở : Cầu Giấy

Sinh Viên năm 4 ĐHSPHN (Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 3 năm gia sư )

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Sinh viên : Nguyễn Thị Linh (Mã số: 432)

Mức lương: 120-150.000 / buổi 2h

Năm sinh :1992 Đang ở : Cầu Giấy

Sinh viên năm 4 ĐHSPHN ( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 3 năm gia sư

Năng lực : Đăng kí gia sư dạy Văn các lớp 10, 11,12, Luyện thi đại học

Sinh viên : Chu Thị Phượng (Mã số: 433)

Mức lương: 100- 120.000 / buổi 2h

Năm sinh :1994 Đang ở : Cầu Giấy

Sinh Viên năm 2 ĐHSPHN( Ngành SP Văn )

Số năm kinh nghiệm : 1 năm gia sư

Năng lực : Chuyên dạy Văn các lớp 1,2,3,4,5

Giáo viên : Nguyễn Thi Thủy (Mã số: 434)

Mức lương: 200-250.000 / buổi 2h

Năm sinh :1987 Đang ở : Long Biên

Tốt nghiệp ĐHSPHN – 2009 – Khá + Th. Sĩ ĐHSPHN 2012

Số năm kinh nghiệm : 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

Năng lực : Chuyên gia sư dạy Văn các lớp 6,7,8,9 ,10,11 ,12,Luyện thi Cấp 3,ĐH

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai ( Mã số: 435)

Mức lương: 180 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1990 Đang ở: Từ Liêm

Tốt nghiệp: ĐHSP 1 – 2012 – Loại Khá + Cao học viên

Số năm kinh nghiệm: 5 năm (Đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên dạy văn cấp 2, cấp 3, luyện thi cấp 3, ĐH

Giáo viên: Vũ Thị Lệ (Mã số: 436)

Mức lương: 180 – 250.000/ buổi 2h

Năm sinh: 1991 Đang ở: Cầu Giấy

Tốt nghiệp: ĐHSP 1 – Năm 2013 – Loại Khá

Số năm kinh nghiệm: 4 năm ( Đứng giảng + gia sư)

Năng lực: Chuyên dạy văn cấp 2, cấp 3, luyện thi ĐH

….

Còn nhiều gia sư môn Văn khác mà chúng tôi chưa thể đăng hết trong hàng nghìn dữ liệu đã được thu thập. Phụ huynh cần tìm gia sư dạy Văn giỏi mà chưa lựa chọn được mã số ưng ý trong danh sách kể trên có thể liên hệ với trung tâm qua số 096.446.0088 – 090.462.8800 để được tư vấn chi tiết.

Bình luận (4)

 • La Huong: 

  Mình cần tìm giáo viên dạy Văn cho con trai luyện thi vào 10. Mình thấy gs mã 415 hoặc 422 ok

  Trả lời
 • Nguyễn Đắc Diện: 

  Cần gia sư số 434 dạy Văn lớp 12 cho học sinh nữ lên lớp 12 ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

  Trả lời
  • Huong: 

   Cần gia sư văn hs lớp 11 và luyên thi ĐH

   Trả lời
 • Nguyễn Bích Thủy: 

  Tìm cô giáo có kn ôn thi văn 9

  Trả lời

Để lại bình luận

Chat Zalo 0964460088