Cách gia sư toán cho học sinh lớp 7 nâng cao tư duy nhanh chóng

Một trong những hoạt động cơ bản của học sinh trong học tập môn toán ở trường THCS là hoạt động giải toán. Đây là hoạt động phức tạp bao gồm nhiều thành tố tham gia, mà lâu nay đã được các chuyên gia trong lĩnh vực phương pháp dạy học nghiên cứu và chỉ rõ. Khi các bạn đi gia sư Toán cho học sinh lớp 7, để nâng cao chất lượng, giúp học sinh nắm được kiến thức, các bạn có thể tham khảo các giai đoạn sau:

cach gia su toan cho hoc sinh lop 7

Giai đoạn 1: Quan sát, tiếp thu

Gia sư giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản, tối thiểu, cần thiết thông qua các ví dụ, phản ví dụ để từ đó gúp học sinh nắm được bản chất của vấn đề. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn làm quen tiến tới hiểu kiến thức mới, đồng thời là giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn cung cấp kiến thức chuẩn cho học sinh. Kinh nghiệm cho thấy khi hoàn thành tốt giai đoạn này học sinh sẽ tiếp thu tốt hơn ở các giai đoạn sau.

Giai đoạn 2: Làm theo hướng dẫn

Gia sư cho ví dụ tương tự học sinh bước đầu làm theo hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên.

Học sinh bước đầu vận dụng hiểu biết của mình vào giải toán. Giai đoạn này thường vẫn còn lúng túng và sai lầm, do học sinh chưa thuộc, chưa hiểu sâu sắc. Tuy nhiên giai đoạn 2 vẫn có tác dụng gợi động cơ cho giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: Tự Làm Theo Mẫu

Gia sư đưa ra một bài tập khác, học sinh tự làm theo mẫu mà gia sư đã đưa ra ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Gia sư tạm đứng ngoài cuộc. Ở giai đoạn này học sinh độc lập thao tác. Học sinh nào hiểu bài thì có thể hoàn thành được bài tập, học sinh nào chưa hiểu bài sẽ còn lúng túng. Thông qua giai đoạn này, người dạy từ đó đề ra biện pháp thích hợp cho từng đối tượng.

Giai đoạn 4: Độc lập làm bài tập

Giai đoạn này có tác dụng gợi động cơ kết thúc một nội dung dạy học. Gia sư thường vận dụng giai đoạn này trong kiểm tra. Đây là những giai đoạn cần thiết để giúp trẻ nắm được kiến thức nhanh nhất và chắc nhất. Các bạn gia sư dạy toán lớp 7 nên học tập và vận dụng.

Cách gia sư toán cho học sinh lớp 7 nâng cao tư duy nhanh chóng

5 3 votes

Để lại bình luận